شورشیان پس از نبرد با کاترین، دچار آشوب شده‌اند. طلسم مهارکننده‌ی نفرین لژیون جولز از هم پاشیده و او را دیوانه و برای حکومت، نامناسب کرده. آرسینوئه باید هم راهی برای درمان جولز پیدا کند و هم هر چه زودتر جلوی اقدامات مرگبار مه اطراف جزیره را بگیرد. آن هم به تنهایی. چون میرابلا ناپدید شده.
سلطنت ملکه کاترین هنوز پابرجاست. اما حمله‌اش به شورشیان هزینه‌ای هنگفت برایش داشته. پیترِ عزیزش. حال که میرابلا ظاهراً تحت لوای صلح به پایتخت می‌آید، کاترین در نبود پیتر به چه کسی می‌تواند اعتماد کند؟ با رسیدن خواهر بزرگ‌تر و کوچک‌تر به همدیگر، کاترین مشتاق می‌شود که صمیمیت میان میرابلا و آرسینوئه را تجربه کند، اما ملکه‌های مرده به او هشدار می‌دهند که مراقب باشد… به میرابلا نمی‌توان اعتماد کرد.
در آخرین جلد از مجموعه‌ی سه‌تاج‌شوم، سه خواهر شوم به مبارزه برمی‌خیزند، تاریخ فنبرن برملا می‌شود، پیوند‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرند و بعضی حتی برای همیشه می‌گسلند.
حال سرنوشت جزیره در دست ملکه‌هایش قرار دارد.