ایبل و روباهش از فارمینگتون فراری شده‌اند، اما باید خیلی سریع دست‌وپای‌شان را جمع کنند. دیگر امنیت خانه را ترک گفته و به دنیایی وحشی و جدید قدم گذاشته‌اند.