ایبل و روباه به یک سیرک در شهری کوچک وارد شده‌اند که امیدوارند شفابخش مورد نظرشان را آنجا پیدا کنند. و در این مدت، روباه به ایبل یاد می‌دهد که گاهی برای زنده ماندن، باید قوانین را زیر پا گذاشت.