کودتای ارتشتار تاماس علیه پادشاه، کشور را به آشوب می‌کشد. از طرفی اشرافیان را به تیغ گیوتین می‌سپرد و نان را بر سر سفره‌ی فقرا می‌آورد و از طرف دیگر، نُه دیار را درگیر جنگ و نبردهای داخلی می‌کند.

حالا که جنگ از درون و بیرون، این سرزمین را به خود می‌خواند، بی‌شک زودباوران حرف‌هایی درباره‌ی نشانه‌های مرگ و نابودی خواهند زد. به‌ویژه که پای ایزدان هم در میان باشد، ایزدانی که برپایه‌ی افسانه‌هایی قدیمی، دوباره برخاسته‌اند تا بر زمین حکومت کنند. در دنیای مدرن هیچ انسانِ آگاهی چنین ماجراهایی را باور نمی‌کند، اما این بار ناباوری شاید اشتباهی بزرگ باشد…

در دنیایی که جادو و تکنولوژی در هم آمیخته‌اند، چه کسی می‌تواند در برابر ساحرانی مقاومت کند که باروت و گلوله را به خدمت خویش درآورده‌اند؟…