۴۲

کتابسرای تندیس:

 1. ملکه سرخ
 2. شمشیر شیشه‌ای
 3. قفس پادشاه
 4. آواز ملکه
 5. زخم‌های پولادین
 6. اسطوره
 7. نابغه
 8. قهرمان

باژ:

 1. سه تاج شوم
 2. سریر شوم
 3. دو سلطنت شوم
 4. پنج سرنوشت شوم
 5. کاراوال
 6. اسطوره‌ای
 7. پایان
 8. بتمن – شبگرد
 9. سرآغاز بتمن
 10. یخزده چون شب
 11. وقت ماجراجویی ۱
 12. وقت ماجراجویی ۲
 13. وقت ماجراجویی ۳
 14. وقت ماجراجویی ۴
 15. ناشناخته‌ها ۱ – وارون‌گاه
 16. ناشناخته‌ها ۲ – تعقیب
 17. ناشناخته‌ها ۳ – کورسوی امید
 18. ناشناخته‌ها ۴ – بازگشت
 19. غرب میانه ۱ – باد وحشی
 20. غرب میانه ۲ – جادوگر بی‌خانمان
 21. غرب میانه ۳ – سفر
 22. غرب میانه ۴ – سیرک عجیب‌وغریب
 23. غرب میانه ۵ – اعتماد
 24. غرب میانه ۶ – خاطرات آزاردهنده
 25. غرب میانه ۷ – هیولا
 26. غرب میانه ۸ – جنگل بی‌پایان

هوپا:

 1. پیمان خون
 2. نبرد سرخ

ویدا:

 1. شهر ارواح
 2. تونل استخوان
 3. دود در خورشید

کوله‌پشتی:

 1. اتاق مهمان
 2. زنبوردار حلب
 3. کتابخانه نیمه‌شب