۱۸

باژ:

 

 1. اسطوره‌ای
 2. آنای خونین
 3. غرب میانه ۱ – باد وحشی
 4. غرب میانه ۲ – جادوگر بی‌خانمان
 5. غرب میانه ۳ – سفر
 6. غرب میانه ۴ – گشت‌و‌گذار در سیرک
 7. غرب میانه ۵ – اعتماد
 8. غرب میانه ۶ – خاطرات آزاردهنده
 9. غرب میانه ۷ – هیولا
 10. غرب میانه ۸ – جنگل بی‌پایان
 11. غرب میانه ۹ – قلب طوفانی
 12. غرب میانه ۱۰ – جنگل زمستانه
 13. غرب میانه ۱۱ – وفاداری

ویدا:

 1. دود در خورشید
 2. شهر ارواح

هوپا:

 1. پیمان خون
 2. نبرد سرخ
 3. جمهوری پاییز