۱۹

باژ:

 

 1. اسطوره‌ای
 2. پایان
 3. آنای خونین
 4. غرب میانه ۱ – باد وحشی
 5. غرب میانه ۲ – جادوگر بی‌خانمان
 6. غرب میانه ۳ – سفر
 7. غرب میانه ۴ – گشت‌و‌گذار در سیرک
 8. غرب میانه ۵ – اعتماد
 9. غرب میانه ۶ – خاطرات آزاردهنده
 10. غرب میانه ۷ – هیولا
 11. غرب میانه ۸ – جنگل بی‌پایان
 12. غرب میانه ۹ – قلب طوفانی
 13. غرب میانه ۱۰ – جنگل زمستانه
 14. غرب میانه ۱۱ – وفاداری

ویدا:

 1. دود در خورشید
 2. شهر ارواح

هوپا:

 1. پیمان خون
 2. نبرد سرخ
 3. جمهوری پاییز